Acties/Nieuws

Acties/Nieuws


Kids sportochtend!

Op zaterdag 22 augustus organiseert de Oranjevereniging van Sumar in samenwerking met de voetbalvereniging Suameer en de sportvereniging Suameer een gezellige, sportieve ochtend voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Er zijn allerlei leuke activiteiten om aan mee te doen.
Lijkt het jullie leuk? Meld je kind(eren) dan aan via onderstaand mailadres óf telefonisch via Klaas Nijboer: 06-20249492 of Romke de Vries: 06-14965130.
Ook aan de jongere kinderen is er gedacht.
Tevens is er voor alle kinderen ranja en patat.
Ouders zijn welkom maar we verzoeken jullie vriendelijk om niet in grote getale op deze ochtend af te komen. We volgen de regels van het RIVM en gaan ervan uit dat iedereen zich aan deze regels houdt.
Wanneer: zaterdag 22 augustus
Tijd: 9:00 tot 12:30 uur
Waar: het voetbalveld van vv Suameer
Opgave: ovsumar@gmail.com

Corona update 13-8.

Een kleine update over de huidige stand van zaken rondom Corona en onze sportclub. De gymles zal hervatten vanaf 24-8-2020. We starten eerst met 1 uur en 1 groep.  Mochten er meer kinderen mee komen doen kunnen wij in overleg meerdere groepen creëren en meerdere lessen in plannen. 
De volleybal heren hebben de keuze gemaakt om met 1 team door te gaan. Dit om persoonlijke omstandigheden en omdat sommige spelers van onder de risico groep behoren. Uit voorzorg hebben ze de keuze gemaakt om dit jaar voorzichtig aan te doen. Er wordt zoals het nu lijkt in september wel gewoon weer getraind. En worden de wedstrijden voor 1 team ingepland.

Corona update!

In navolging van de nieuwe richtlijnen vanuit de Rijksoverheid heeft Tytsjerksteradiel besloten ook haar sporthallen en gymzalen te sluiten. Wij als sportvereniging hebben hier op gereageerd. En zullen de komende maanden geen sport abonnement kosten afschrijven. Wij hopen dat wij allen snel en gezond weer onze sport activiteiten mogen hervatten.