Gymnastiek

Gymnastiek

GYMNASTIEK VOOR KIDS

De gymnastieklessen worden gegeven op maandagmiddag van 15:15 – 17:15u. (vanaf 15:15 – 16:15 voor de kinderen tot groep 3 & vanaf 16:15 voor de kinderen vanag groep 4) Onder leiding van Alie Hoekstra. Het bestuur en de leiding behoudt zich het recht voor de samenstelling van de groepen  in overleg met de ouders van de desbetreffende leden te wijzigen.  Je mag al bij ons komen gymen vanaf 3 jaar.

De contributie bedraagt €9,- per maand.